Opis techniczny

Oferta SNIX jest skierowana dla operatorów oraz dostawców treści. Aby przyłączyć się do węzła SNIX należy:

  • posiadać własny numer AS
  • posiadać podsieć typu PI lub typu PA, możliwą do rozgłaszania pod własnym AS
  • podpisać umowę członkowską

Lokalizacja węzłów fizycznych SNIX:

Kraków

Biurowiec Biprostal (Królewska 57) Centrum Danych S-NET KRDC-2 Węzeł główny SNIX Serwerownia Connected (pasywnie) Szafa ATM (pasywnie) Serwerownia Fibertech Networks (pasywnie)

Kraków – Inne punkty w mieście (pasywnie)

Pl. Matejki (TKT) Biskupińska 19 (Netia) Lea 114 (S-NET)

Warszawa

Biurowiec LIM (Al. Jerozolimskie 65/79) Serwerownia PLIX DC

Dostępne porty w SNIX:

  • Miedziane 1Gbps
  • Optyczne 1Gbps, 10Gbps

Jakie SLA oferuje SNIX?

  • 99,7% w skali roku,
  • dla pojedynczego połączenia bez protekcji do węzła SNIX

W przypadku pytań bądź zainteresowania prosimy Skontaktuj się z nami