Założenia

Główne założenia węzła SNIX to:

Neutralność
 • SNIX jest neutralny. Istnieje możliwość zakupu ruchu w SNIX od dowolnego innego operatora, który również uczestniczy w węźle, jak również jakichkolwiek usług dodatkowych.
Rozproszenie 
 • Co do założenia SNIX będzie dostępny w wielu miastach Polski.
Elastyczność
 • Udostępniamy porty 100M, 1G oraz 10G, dla przepustowości 1G udostępniamy porty miedziane, dla wyższych przepustowości tylko optyczne. Istnieje możliwość zakupu portu „na start”, port 1G, przepustowość 100M.
Wsparcie techniczne
 • Dla uczestników SNIX udzielamy wsparcia technicznego w doborze oraz konfiguracji routerów / switchy.
Otwartość 
 • Standardowo zakładamy dla wszystkich uczestników SNIX otwartość w wymianie ruchu, jednak nie wykluczamy możliwości zestawiania prywatnych sesji pomiędzy wybranymi uczestnikami.
 • W ramach jednego portu w SNIX istnieje możliwość zakupu usług dostępu do Internetu od S-NET, Internetu tranzytowego do TINET, NTT, COGENT, ET oraz usług dostępu do Internetu od innych operatorów (w ramach VLAN publicznego lub VLAN-a prywatnego).
Inne usługi
 • Łącze transmisji danych pomiędzy węzłami (na dedykowanych portach lub na dedykowanych VLAN-ach lub kanałach MPLS)
 • Tranzyt do KIX (bez posiadania własnego portu w KIX)
 • Dostęp do PIM JAMBOX (w cenie portu)
 • Tranzyt do usługi „wirtualnego switcha” w PLIX DC
SNIX to węzeł komercyjny
 • Co to oznacza?
  Usługi świadczone przez SNIX są usługi realizowane według jasnego modelu technicznego oraz finansowego. Wszystkie ceny i stawki są jasno znane. Dodatkowo dla usług zapewniamy umowę SLA oraz całodobowe wsparcie techniczne realizowane przez S-NET NOC.