Wszystkim odwiedzającym serwis internetowy firmy S-Net gwarantujemy anonimowość. Wszelkie informacje zebrane przez nas w postaci logów systemowych (np. nr IP), a wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych i administracyjnych i w żaden sposób nie są upowszechniane, ani udostępniane osobom trzecim.

Użytkownicy serwisu, w pewnych jego częściach (np. newsletter, formularze zamówień) proszeni są o podanie informacji teleadresowych. Informacje takie wykorzystywane są jedynie do komunikacji między firmą S-Net a użytkownikami i klientami i nie są w żaden sposób upowszechniane ani udostępniane osobom trzecim.