Strzałka
Bezpieczeństwo w sieci. Najczęstsze problemy.

Bezpieczeństwo w sieci. Najczęstsze problemy.

W dzisiejszych czasach Internet jest jednym z podstawowych i najczęściej używanych medium. Korzystając z sieci zdobywamy ogromną ilość informacji, ale nie tylko. Jest popularnym narzędziem nie tylko jako rozrywka, ale tez służy do załatwienia codziennych spraw. Stał się niemal nieodłączną częścią. Korzystając sieci zapominamy o dosyć o dosyć istotnym zagadnieniu, jakim jest bezpieczeństwo.

W tym celu powstała polityka bezpieczeństwa w sieci (information seciurity policy). Jest to zbiór spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza, udostępnia systemy informacyjne i informatyczne. Określa także, które zasoby i w jaki sposób mają być chronione. Każda usługa internetowa nie zostaje bez osób nadzorujących. Warto pamiętać, że każdy z nas w dużym stopniu odpowiada za bezpieczne korzystanie z sieci. To od nas zależy, w jaki sposób korzystamy z Internetu. My, użytkownicy, również przekazujemy i udostępniamy ogromną ilość informacji, a co za tym idzie, staje się ona ogólnodostępną.

Oprócz rozrywki, załatwiania spraw codziennych, Internet jest popularnym narzędziem służącym do komunikacji z ludźmi. Korzystając z sieci nie zdajemy sobie sprawy, że mimowolnie pozostawiamy po sobie ślad. Każda informacja o nas może być przechowywana, przechwycona i wykorzystana przez przestępców internetowych. W związku z powyższym warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.

Omówmy wobec tego najważniejsze z nich. Pomoże to ograniczyć stopień zagrożenia, który istnieje przy każdym korzystaniu z Internetu.
Pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach informacja staje się towarem, celem dla cyberprzestępców. Może być wykorzystywana w nieuczciwy sposób i może stać się przyczyną ewentualnych problemów nie tylko materialnych, społecznych czy też psychologicznych, ale również może być zagrożeniem najwyższej wartości, jaką jest życie.

keyboard-621830_960_720

Oto najważniejsze zasady, o których warto pamiętać, żeby zmniejszyć ryzyko.

– Dyskrecja w sieci:

Pamiętajmy, że dodając informacje staje się ona publiczna i może być przekazywana dalej. Przed tym jak dodać cokolwiek zastanówmy się, czy warto to robić.

– Anonimowość:

Zachowajmy szczególną ostrożność w podawaniu danych osobowych. Ma się tu na uwadze nie tylko dane personalne, ale i również dane adresowe, kontaktowe ( telefon, e-maile).

– Prywatność:

Każdy z nas zdaje sprawę z konsekwencji, jakie mogą wyniknąć wskutek udostępniania haseł, loginów. Warto zwrócić uwagę na właściwe ich ustalenie oraz zabezpieczenie źródeł.

To są jedne z najważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu jako medium.

Kolejne zasady warto wspomnieć przy omawianiu bezpieczeństwa w korzystaniu z portali społecznościowych. Spora liczba użytkowników posiada założone konta, profile na różnych portalach społecznościowych. Cieszą się one ogromną popularnością, są świetnym środkiem do komunikacji personalnych. Pamiętajmy jednak, że tego typu serwisy są ogromną „bazą” prywatnych informacji o swoich użytkownikach. Coraz częściej słyszymy o incydentach z wyciekiem danych z tych serwisów. Dało to do zrozumienia, że tak na prawdę nie mamy zapewnionej ochrony naszej prywatności. Ujawnione dane mogą trafić w niepowołane ręce. W związku z powyższym pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa.

Warto ustawiać prywatne konta w taki sposób, aby dostęp do naszych informacji, filmów oraz zdjęć miały osoby wyłącznie zaufane. W miarę możliwości należy unikać przechodzenia w hiperłącze otrzymane z nieznanych dla nas źródeł, nawet jeśli dostajemy od znajomych. Często dodajemy do swojego grona znajomych osoby spoza naszego otoczenia. Starajmy się nie kierować markowaniem siebie, tu chodzi przecież o nasze bezpieczeństwo.

social-432495_960_720

Popularne „Lubię to” może mieć i negatywne skutki. Należy wspomnieć o zjawisku clicjaking (porywanie kliknięć), które staje się nowym zagrożeniem w sieci. Polega ono na wykorzystywaniu często używanych przycisków serwisów społecznościowych. Przestępcy internetowi chętnie korzystają z luk zabezpieczeniowych na różnych stronach internetowych. Dzięki temu uzyskują kody do programów konkretnych stron przypisując tym samym do przycisków własne funkcje.

Pamiętajmy, że oprócz zagrożeń, o których wspomnieliśmy na początku, istnieją zagrożenia zawirusowania sprzętu komputerowego. Każdy z nas wie, że odpowiednio zabezpieczony komputer to prawie połowa sukcesu. W tym celu nie tylko aktualizujemy oprogramowania, ale również instalujemy programy chroniące nasz sprzęt przed malware (złośliwe oprogramowania). Są to aplikacje, skrypty, które nie tylko w złośliwy ale i przestępczy sposób działają na używane przez nas komputery.

Należy pamiętać również o tym, że cyberprzestępcy mogą proponować fałszywe oprogramowania ochronne, które same w sobie są zagrożeniem dla sprzętu. Jest bardzo dużo literatury podmiotowej na ten temat. Wyliczmy tylko główne z nich:

– wirusy,

– robaki,

– wabbity,

– trojany,

– backdoor,

– programy szpiegujące,

– exploit,

– rootkit,

– keylogger,

– dialery

Reasumując, miejmy na uwadze fakt, że informacja dla cyberprzestępców jest świetnym towarem. Podejmą wszelkie możliwe kroki, aby ją zdobyć.

 Komentarze