Polityka Ochrony Danych Osobowych - RODO

 

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które obowiązują od 25 maja 2018 roku, przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe znajdujące się w bazie naszej firmy są przetwarzane na podstawie umowy, którą zawarliście Państwo z S-Net, w celu jej realizacji,  i/lub w celach marketingowych lub w celu przesyłania informacji o produktach, usługach i ofertach
S-NET (na podstawie uprzednio udzielonej przez Państwa zgody).

Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest S-NET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-347), ul. Kapelanka 13, KRS 0000339576, NIP: 6772334247, REGON: 121051558, e-mail: bok@s-net.pl, tel. +48 12 395 71 00. Inspektorem ochrony danych w S-NET jest Dawid Orzeł. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e – mail: iod@s-net.pl.

Nasza firma przesyła newsletter za pomocą platformy do e-mail marketingu MailChimp, dlatego odbiorcą Państwa danych jest The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Atlancie, USA. W związku z przesyłaniem newslettera poprzez platformę MailChimp, Państwa dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, jednakże dane są bezpieczne, ponieważ są chronione programem „Tarczy Prywatności UE-USA” (Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA).

Dodatkowo wskazujemy, że Państwa dane osobowe są również przetwarzane przez program ZOHO, dlatego odbiorcą Państwa danych jest również ZOHO Corporation z siedzibą w Pleasanton, California, USA oraz ZOHO CORPORATION PVT. LTD. z siedzibą w Valancherry, Indie. Dane przekazywane ZOHO zostały zabezpieczone przez podpisanie Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Istnieje możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do  ww. państw trzecich.

Innymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi S-Net współpracuje w celu wykonania świadczonych na Państwa rzecz usług (w szczególności podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki, organy państwowe, dostawcy zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność). Przekazywanie danych odbywa się zawsze zgodnie z prawem, na podstawie zawartej umowy, która wskazuje określone przez nas cele przetwarzania.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli mają Państwo podejrzenie, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i/lub ustawą o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zawartej umowy
(a w niezbędnym zakresie do czasu wygaśnięcia stosunków prawnych związanych z tą umową),
natomiast w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda, aż do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt  z naszym zespołem.

 

Z poważaniem,

Zarząd firmy S-NET Sp. z o.o.

cookies Ten serwis używa plików cookies - zobacz szczegóły. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie. zamknij