Strzałka
Laptop

Cyfrowa transformacja: jak dostosować się do zmian i dobrze prosperować?

Szybki rozwój gospodarczy i spadek bezrobocia w Polsce prowadzi nas w stronę rozwoju transformacji cyfrowej. Zmieniają się modele biznesowe, a rozwiązania chmurowe rosną w siłę. Czego potrzeba, żeby przedsiębiorstwo dobrze prosperowało w cyfrowym świecie?

Cyfrowa transformacja to nie tylko zmiana modeli biznesowych na takie, które zapewnią jak najlepsze doświadczenie Klienta, ale także wyzwania w zarządzaniu IT. Kluczowa jest komunikacja między działem IT, a pozostałymi komórkami firmy.

Optymalizacja i user experience

Technologie cyfrowe, czyli m. in. automatyzacja, e-commerce, wszelakie procesy budowania relacji z Klientami łączą dwa obszary: optymalizację działań oraz projektowanie doświadczeń Klientów. Aby te procesy zachodziły prawidłowo, konieczne jest stałe zwiększanie kompetencji digital managera i całego zespołu, dobre zarządzanie IT oraz otwartość i kierowanie się pewnymi zasadami w kulturze organizacji.

Technologie cyfrowe w kulturze organizacji

Współzawodnictwo w erze cyfrowej wymaga podejścia gotowości do ciągłych zmian oraz konieczności dostosowania się do nich. Kultura organizacji powinna zatem osiągnąć i utrzymać pułap stałej gotowości do nauki. Cyfrowe technologie to nie tylko wprowadzenie pojedynczych usprawnień, ale wpisanie technologii w struktury oraz sposób prowadzenia biznesu bez względu na branżę.

Laptop

Źródło: Unsplash

Rynek cloud w Krakowie

Aktualnie modele biznesowe przenoszą się do chmury. Krakowskie firmy są coraz bardziej otwarte na tę propozycję, co jest dla nich bardzo opłacalne. Według badań International Data Corporation już od 7 lat, dzięki chmurze, można było zaoszczędzić około 10-20% kosztów IT. W Krakowie istnieje kilka przedsiębiorstw, które oferują cloud computing.

W S-NET Klienci otrzymują nie tylko chmurę dostosowaną do potrzeb organizacji, ale także kompetencje i wieloletnie doświadczenie pracowników na rynku hostingowym – mówi Damian Dąbrowski, Dyrektor Projektu S-NET Cloud.

Nowoczesne zarządzanie IT

Kluczem do sukcesu w cyfrowej rzeczywistości jest takie zarządzanie przedsiębiorstwem, które kładzie nacisk na komunikację pomiędzy IT, a pozostałymi działami przedsiębiorstwa, a także stałe zwiększanie kompetencji cyfrowych. Niezbędna jest również współpraca między wszystkimi działami oraz szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych. Inne wskazówki?

Warto zatrudniać właściwych ludzi i ich doceniać, wierzyć w to, co się robi i po prostu sukcesywnie działać – dodaje Niko Bałazy, CEO w S-NET.Komentarze