Strzałka
Monitory

Czego potrzebujesz, aby wdrożyć ERP z sukcesem?

ERP integruje wszystkie procesy zachodzące w firmie, pozwala na jej szybszy rozwój i oszczędność kosztów. Co więcej, posiadanie ERP gwarantuje funkcjonowanie biznesu zgodne z najnowszymi przepisami w kraju. Popyt na ten rodzaj oprogramowania stale rośnie.

Nowoczesne systemy ERP wciąż ewoluują, dostosowując się do wymagań różnorodnych firm. Dzięki temu ERP jest dość łatwe do zainstalowania. Wdrożenie aplikacji ERP dokonuje się na kilku etapach, konieczne są zmiany organizacyjne w firmie. Cały proces może potrwać kilka miesięcy lub rok, dlatego warto wcześniej gruntownie się do niego przygotować.

ERP spotkanie

Źródło: Unsplash

Na co zwrócić uwagę, zanim wdrożymy oprogramowanie ERP?

  • Ustalenie potrzeb i celów przedsiębiorstwa. Na samym początku trzeba zadać sobie pytanie o cele biznesowe Twojej firmy – co będziesz sprzedawać i jakimi kanałami, na jakich rynkach firma będzie działała w przyszłości, słowem: w jakim punkcie znajdzie się za kilka lat? Warto wyłonić również te obszary przedsiębiorstwa, które są nieskuteczne oraz skoncentrować się na bardziej pewnych elementach firmy, aby wzmocnić potencjał. dokumentu analizy przed-wdrożeniowej. Zakończeniem tego etapu powinien być dokument z wypisanymi poszczególnymi elementami firmy, strategią, celami biznesowymi oraz strukturą organizacyjną. Wszystko po to, aby uporządkować własne kierunki działań oraz ułatwić komunikację z partnerem ERP.
  • Wyznaczenie zespołu w firmie, który zajmie się wyborem systemu. Warto sprawdzić referencje firmy, fakt, jak długo działa na rynku, czy cieszy się zaufaniem itp.
  • Wybór ERP i partnera wdrożeniowego. Na bazie współpracy z konsultantem ERP powstaje dokument analizy przed-wdrożeniowej, w którym opisany jest stan przedsiębiorstwa, analiza wymagań, migracji danych, integracji z systemami zewnętrznymi oraz opis infrastruktury sprzętowej.

Zadaniem konsultanta jest doradztwo, które obejmuje przeprowadzanie analizy przed-wdrożeniowej na podstawie potrzeb danego przedsiębiorstwa, wsparcie Klienta podczas procesu wdrożenia, testy poprawności, tworzenie dokumentacji, szkolenia dla pracowników oraz opieka po-wdrożeniowa i optymalizacja – mówi Arkadiusz Dymek, Członek Zarządu w S-NET.

  • Migracja danych i aktualizacja. W tej fazie konieczne jest również wykonanie testów. Trzeba zwrócić uwagę na spójność wszystkich danych Klienta oraz ciągłość systemu po wdrożeniu ERP. Wszystkie działania muszą powstać w oparciu o ustalone procedury, szablony dokumentów czy struktur danych. Konsultant wykonuje testy działania systemu, pod którymi każdorazowo się podpisuje.
  • Stworzenie dokumentacji podsumowującej wdrożenie ERP. W dokumentacji znajduje się instrukcja oraz poszczególne przypadki błędów systemu razem z przykładowymi sposobami rozwiązań.
  • Wsparcie po-wdrożeniowe. Wsparcie jest oferowane na dwóch poziomach: finansowo-księgowym oraz szkoleniowym. W pierwszym przypadku partner jest do dyspozycji firmy corocznie przy wykonywaniu bilansu, a także w innych, nieprzewidzianych sytuacjach (błędy, nieprawidłowości finansowo-księgowe). Drugi obszar dotyczy szkolenia pracowników na temat funkcjonalności i nowości systemu ERP oraz dostosowywania interfejsu do indywidualnych potrzeb firmy.


Komentarze