Strzałka
SIEMACHA

Organizacja SIEMACHA klientem S-NETu!

Nowym klientem S-Net sp. z o.o. została organizacja pozarządowa SIEMACHA.

Głównym zadaniem organizacji SIEMACHA jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez kierowanie siecią nowoczesnych placówek dydaktycznych, sportowych oraz terapeutycznych w całej Polsce. Fundacja oferuje systemowe rozwiązania społeczne, realizuje długoterminowe zadania publiczne, rozwija obszar ekonomii społecznej, a także wdraża nowatorskie w skali świata projekty. Specjalnością organizacji jest staranne połączenie wychowania, sportu i terapii oraz stworzenie spójnego systemu edukacyjnego, który zapewnia młodym ludziom wielowymiarowy rozwój.

Cieszymy się, że naszymi klientami są firmy, których działalność ma tak pozytywne dla społeczeństwa oddziaływanie!

Więcej informacji na temat organizacji mogą Państwo przeczytać na http://siemacha.org.pl/.Komentarze