Strzałka
INFOR

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w „chmurze”

Nasi eksperci dla portalu  Infor o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych w chmurze obliczeniowej

Wiele przedsiębiorstw z racji swojej działalności ma dostęp do poufnych danych, np. na temat swoich klientów lub kontrahentów. W związku z tym spoczywa na nich obowiązek ich ochrony; wynika on z art. 52 ustawy o ochronie danych osobowych: „…Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku…”… cały artykuł dostępny tutaj.Komentarze