Strzałka

S-NET wymienia się ruchem z GTS w PWR PLIX

Z początkiem września 2013r. GTS zmodyfikował swoją politykę peeringową względem S-NET w węźle PLIX, zestawiając sesję BGP z siecią S-NET.

Zmiana ta przyczyni się do lepszej wymiany ruchu pomiędzy sieciami S-NET oraz GTS. Do tej pory ruch pomiędzy nimi był obsługiwany przez łącza międzynarodowe. Wprowadzone zmiany potwierdzają rozwój sieci S-NET oraz przyczynią się do znacznej poprawy jakości połączeń wymienianych pomiędzy naszymi sieciami – mówi Jakub Neumannczłonek Zarządu S-NET, odpowiedzialny za rozwiązania techniczne.

S-NET Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. Usługi dostępu do Internetu, transmisji danych, tranzytu ruchu oraz telefonii IP, świadczy w oparciu o swoją ogólnopolską sieć światłowodową. Dzięki własnym Data Center, zlokalizowanym w Krakowie oraz Warszawie, oferuje swoim klientom usługi kolokacji, hostingu oraz utrzymania serwerów dedykowanych.

Więcej informacji na: www.s-net.pl, www.gts.plKomentarze