Strzałka
Chmura

Technologie mobilne innowacją i koniecznością w przedsiębiorstwach

Według badań PwC, do 2020 roku operatorzy mobilni planują wydać 23,2 mld zł, aby zwiększyć dostęp Polaków do nowoczesnych technologii. To już nie tylko ułatwienie życia, ale przede wszystkim wytyczenie kierunku rozwoju współczesnej gospodarki i podążanie śladami globalnej konkurencji.

Technologie mobilne prywatnie i biznesowo

Z raportu Ministerstwa Rozwoju “Przedsiębiorczość w Polsce” z 2017 roku wynika, że 94 % Polaków posiada komputer, a 93 % korzysta z podłączonego do niego Internetu. Jeśli chodzi o biznes, od 2012 roku innowacyjność firm rośnie, choć w 2016 roku nieco spadła na rzecz przyjaznego otoczenia i inwestycji. Dane Ipsos MORI przeprowadzone na zlecenie Microsoft, wskazują, że ⅓ małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wciąż kontaktuje się z klientami “twarzą w twarz”. Powoli jednak ten trend ewoluuje w kierunku kontaktów mailowych, tak jak robią to przedstawiciele zagranicznych firm. Coraz częściej pracujemy podczas podróży czy w domu, dlatego standardy polskiej telekomunikacji muszą podwoić wysiłki. Potrzebny jest niezawodny Internet i odpowiednie narzędzia do komunikacji.Technologie mobilne

Sieci telekomunikacyjne, a przedsiębiorstwo

Cyfryzacja ma ogromny wpływ na całą infrastrukturę przedsiębiorstwa: sprzedaż, zakupy, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, finanse i HR. Technologia sieciowa służy wyrównywaniu szans rozwojowych, a także powstawaniu zupełnie nowych branż i miejsc pracy. Jedynym warunkiem korzystania z tych rozwiązań jest posiadanie telefonu z dostępem do sieci i umiejętność obsługi urządzenia. Zgodnie z danymi PwC, wkład operatorów telekomunikacji mobilnej do PKB Polski wynosi ponad 26,5 mld zł. Jeśli doliczymy wpływ technologii mobilnych na wzrost produktywności polskich firm oraz rozwój nowych branż i produktów, można powiedzieć, że wartość sektora telefonii mobilnej to nawet 3,2% PKB rocznie.

Technologie mobilne

Telefonie komórkowe rozszerzają zasięg i przepustowość danych

Technologie mobilne pełnią ważną rolę w rewolucji przemysłowej, czyli integracji obszaru produkcji fizycznej z Internetem. Dzięki temu mogą powstawać nowe modele biznesowe, polegające np. na ekonomii współdzielenia. To powoduje, że znacznie wzrasta rola infrastruktury mobilnej: sieci telekomunikacyjne, cloud computing i Internet Rzeczy, które są kluczowymi rozwiązaniami technologicznymi w gospodarce. Aby to wszystko spełniało swoje zadanie, potrzebna jest większa dostępność światłowodów i łącze o wysokiej przepustowości, najlepiej powyżej 100 Mb/s, a z tym nie jest najlepiej w polskich firmach.

Jeśli chodzi o sieci telekomunikacyjne w Krakowie, najważniejsza jest dla nas transmisja danych przy użyciu najnowszych technologii światłowodowych – mówi Jakub Neumann, pełniący funkcję CTO w S-NET.

W zależności od potrzeb dysponujemy łączem do wielokrotności 40 Gbps. Dzięki współpracy z naszymi partnerami (GTT, Retn oraz Dial Telecom), jesteśmy w stanie zestawić łącze globalnie na terenie całej Europy.

 Komentarze