Strzałka
Internet w firmach 2018

Wykorzystanie internetu przez polskie przedsiębiorstwa w roku 2018.

Mogłoby się wydawać, że internet w firmie jest rzeczą powszechną. Zawiera w sobie przecież niezliczony potencjał dochodowy dla ogromu firm istniejących w polskiej gospodarce. Dostęp do internetu w znacznym stopniu przeistacza tradycyjny biznes w nowoczesną firmę, a sieć staje się strategiczną częścią funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Poczynając od delegowania zadań, poprzez badania, testy, aż po wdrożenie wersji finalnej produktów lub usług. Proces sprzedaży również został skrócony i usprawniony. Nie zachodzi już konieczność spotkań bezpośrednich z klientami i dostawcami – ten proces można wykonać w całości online i to w znacznie krótszym czasie. W dowolnym miejscu na świecie, w zależności od profilu przedsiębiorstwa. Podobnie jest z marketingiem i reklamą produktów lub usług. Tradycyjne formy reklamy są stale wypierane przez ciągle rozwijający rynek online usług reklamowych i .

Można śmiało założyć, że większość przedsiębiorstw ma dostęp do internetu i wykorzystuje go na co dzień do prowadzenia działań biznesowych. Jak to wygląda w rzeczywistości? Jakie łącza i prędkości wybierają współczesne firmy z całego kraju? Czy posiadają one firmowe strony internetowe i do czego je wykorzystują?

[Przejdź do infografiki >>]

Przedsiębiorstwa – przedstawienie danych.

Do badania wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. Dane dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 pracowników, funkcjonujące w kraju w roku 2018. Według danych GUS, do badania wzięto 104538 przedsiębiorstw. Dane i odsetki mogą nie sumować się na 100% ponieważ w wielu pytaniach w ankiecie istniała możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi.

Wielkość firm w podziale na małe, średnie i duże przedstawia poniższy wykres.

 

wielkość przedsiębiorstw - internet w firmach w roku 2018

Wykres 1. Przedsiębiorstwa według wielkości [2018r].

 

Najwięcej firm to małe przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 pracowników (81%). Kolejne to spółki średnie zatrudniające od 50 do 249 pracowników (15,5%) oraz duże przedsiębiorstwa posiadające 250 i więcej pracowników (3,4%).

Dane liczbowe:

 • Małe (10-49 pracujących) – 84692
 • Średnie (50-249 pracujących) – 16257
 • Duże (250 i więcej pracujących) – 3588

W jakich branżach działają przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu?

 

rodzaj działalności - internet w firmach w roku 2018

Wykres 2. Przedsiębiorstwa według rodzaju działalności [2018r].

 

Zdecydowana większość firm zajmuje się przetwórstwem przemysłowym (29,1%) oraz handlem i naprawami (27%). Dalej jest branża budowlana (13%) oraz transport i gospodarka magazynowa (8,6%).

Szerszy opis zawierający dane liczbowe:

 • Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), w którego skład wchodzi między innymi przemysł spożywczy, odzież, tekstylia, wyroby skórzane, wyroby drewniane, papiernictwo, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, produkcja metali, urządzeń elektronicznych i elektrycznych zawierało w ubiegłym roku 30473 przedsiębiorstw.
 • Handel i naprawy (sekcja G), w którego skład wchodzą handel i naprawa pojazdów, sprzedaż narzędzi specjalistycznych, w tym technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz sprzedaż hurtową oraz detaliczną – 28200 przedsiębiorstw.
 • Budownictwo (sekcja F) – 13689.
 • Nauka i technika (sekcja M) w tym firmy zajmujące się badaniami naukowymi oraz rozwojowymi – 5660.
 • Administrowanie i działalność wspierająca (sekcja N) do którego można zaliczyć wynajem i dzierżawę, doradztwo personalne, ubezpieczenia i reasekuracja oraz działalność maklerska i pozostała – 4301 przedsiębiorstw.
 • Zakwaterowanie i wyżywienie (sekcja I) – 4259 firm. Sektor ICT czyli skupiający działania związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi włączając w to produkcję urządzeń i usługi, które oferowane są dodatkowo – 2873 spółek.
 • Informacja i komunikacja (sekcja J) to usługi prasy, radia i telewizji, wytwórnie filmowe i foto, usługi telekomunikacyjne, informatyczne oraz usługi wydawnicze w zakresie oprogramowania – 2827 firm.
 • Obsługa rynku nieruchomości (sekcja L) czyli działalność wynajmujących, agentów lub maklerów w zakresie kupna lub sprzedaży nieruchomości, budowa obiektów na użytek własny lub wynajem oraz ich zarządzanie – 2609 przedsiębiorstw.
 • Obsługa mediów (sekcja C i D) w której skład wchodzą wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, jak również gospodarowanie formami odpadów, nieczystości, składowisko odpadów – 2418 spółek.
 • Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K) to między innymi bankowość i udzielanie kredytów, ubezpieczenia mienia i życia, działalność maklerska i pozostałe – 1040 firm.
 • Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (sekcja S grupa 95.1) – 71

 

W następnej części dane ilościowe zostały podzielone na makroregiony, w obrębie których zarejestrowane są przedsiębiorstwa wzięte do analizy.

 

rozmieszczenie według makroregionów - internet w firmach w roku 2018

Wykres 3. Przedsiębiorstwa według makroregionów [2018r].

 

Ilości przedsiębiorstw w poszczególnych makroregionach przedstawiają się następująco:

 • Makroregion południowy (Małopolskie, Śląskie) – 22148
 • Makroregion północno-zachodni (Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie) – 18515
 • Makroregion województwo mazowieckie – 17677
 • Makroregion północny (Kujawsko-pomorskie, Warmińsko-mazurskie, Pomorskie) – 14809
 • Makroregion wschodni (Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie) – 11323
 • Makroregion południowo-zachodni (Dolnośląskie, Opolskie) – 10107
 • Makroregion centralny (Łódzkie, Świętokrzyskie) – 8919

Obszary o największym zagęszczeniu funkcjonujących przedsiębiorstw to zdecydowanie makroregion południowy, dalej północno-zachodni oraz województwo mazowieckie. Te trzy regiony posiadają w sumie 58340 firm co daje 56% wszystkich wziętych do badania.

 

Komputer i urządzenia mobilne w przedsiębiorstwach

Zanim przedstawię dane dotyczące stricte wykorzystywania internetu w przedsiębiorstwach, to poruszę temat jakim jest posiadanie komputerów i urządzeń mobilnych. Poniższy wykres przedstawia dane zawierające wszystkie przedsiębiorstwa z podziałem na te, które wykorzystują komputer oraz urządzenia mobilne z dostępem do internetu.

 

wykorzystanie komputerów i urządzeń mobilnych - internet w firmach w roku 2018

Wykres 4. Przedsiębiorstwa i pracownicy wykorzystujący komputery oraz urządzenia mobilne [2018r].

 

Według informacji z danych GUS, 3892 przedsiębiorstw, co stanowi 3,72% całości, nie korzysta z komputerów. Największy odsetek występuje w poniższych branżach:

 • Wynajem, dzierżawa, doradztwo personalne (działy 77÷78) – 14,2% przedsiębiorstw nie korzysta z komputerów;
 • Wyżywienie (dział 56) – 11,5%
 • Wynajem, dzierżawa, doradztwo personalne oraz ochrona i utrzymanie czystości (działy 77÷78 + 80÷82) – 7,1%
 • Budownictwo (sekcja F) – 6,3%

Kolejna kwestia to dostęp do urządzeń mobilnych z dostępem do internetu. W tym przypadku 70884 firm oferuje swoim pracownikom dostęp do smartfonów i tabletów. Wynika z tego, że 32,2% przedsiębiorstw nie dostarcza pracownikom urządzeń mobilnych.

W jakim celu przedsiębiorstwa korzystają z mobilnych urządzeń:

 • dostęp do poczty firmowej – 63,9%
 • dostęp i modyfikacja dokumentów przedsiębiorstwa – 35%
 • dostęp do dedykowanych aplikacji – 33,7%

 

Rodzaje i prędkości łącz internetowych w przedsiębiorstwach.

Wybór odpowiedniego łącza internetowego jest zależny od wielu czynników. Pierwszym z nich jest ruch. Należy określić jak duży ruch i co najważniejsze – w którą stronę – firma będzie wykorzystywać. Dla firm oferujących na przykład usługi tworzenia treści cyfrowych (wytwórnie filmowe, domy mediowe, agencje kreatywne, etc.) odpowiednim wyborem będzie internet symetryczny, który cechuje się taką samą prędkością wysyłania oraz odbierania danych. W przytoczonej wyżej branży spory nacisk kładzie się na prędkość wysyłania danych. Dla najbardziej wymagających przygotowywane są łącza o przepustowości od 1Gbps do 10-20Gbps w zależności od zapotrzebowania.

Kolejnym czynnikiem jaki powinniśmy rozważyć to gwarancja dostępu do internetu. Poza szybkim łączem warto zwrócić uwagę na poziom usługi oferowanej przez dostawcę. Dobrą praktyką jest świadczenie gwarancji SLA, która precyzyjnie określa zasady reakcji na awarię i maksymalny czas jej trwania. Gwarancje SLA realizowane są w modelu 24/7, co oznacza, że dział inżynierów technicznych czuwa nad siecią przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Przyjrzyjmy się bliżej danym zawartym w poniższym wykresie:

 

połączenia internetowe w firmach - internet w firmach w roku 2018

Wykres 5. Przedsiębiorstwa wykorzystujące różne rodzaje połączeń internetowych [2018r].

 

W ubiegłym roku 95,7% wszystkich przedsiębiorstw na terenie kraju korzystało z internetu, a 95% firm łączyło się z internetem za pomocą łącza szerokopasmowego. Korzystanie z łącza stałego (sieci światłowodowe, sieci kablowe, DSL, etc) zadeklarowało 87,1% firm, z dostępu do sieci mobilnych – 67,7% przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiam dane liczbowe.

 • Dostęp do internetu – 99999
 • Łącze szerokopasmowe – 99353
 • Łącze stałe (sieć światłowodowa, DSL, etc) – 91074
 • Internet mobilny – 70762

Poniżej wykres przedstawiający dane dotyczące prędkości stałego łącza szerokopasmowego wykorzystywanego przez firmy w roku ubiegłym.

 

prędkość stałych łącz internetowych - internet w firmach w roku 2018

Wykres 6. Prędkość stałych szerokopasmowych połączeń internetowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach [2018r].

 

Najwięcej firm wykorzystuje do swoich działań internet o prędkości od 10Mbps do 30Mbps (22,5%) oraz od 30Mbps do 100Mbps (21,9%). Najmniej zwolenników mają łącza o dwóch skrajnych prędkościach mieszczących się w założonej skali: mniej niż 2Mbps ( 2,5%) oraz 500Mbps i więcej (5,8%).
Warto również nadmienić, że 77,5% badanych firm jest zadowolonych z aktualnej prędkości internetu i spełnia ona obecne potrzeby przedsiębiorstwa. Można założyć, że dla 22,5% firm prędkość posiadanego łącza internetowego jest niezadowalająca i nie spełnia założonych wymagań.

Dane liczbowe:

 • stałe łącze szerokopasmowe – 91074
 • przynajmniej 10 ale mniej niż 30 Mbit/s – 23551
 • przynajmniej 30 ale mniej niż 100 Mbit/s – 22898
 • przynajmniej 2 ale mniej niż 10 Mbit/s – 20155
 • przynajmniej 100 ale mniej niż 500 Mbit/s – 15786
 • przynajmniej 500 Mbit/s – 6090
 • mniej niż 2 Mbit/s – 2589

 

Posiadanie strony internetowej i jej funkcje.

Firmowa strona internetowa to podstawowy element nowoczesnej firmy. Poza opisem działalności oraz misji firmy, daje możliwość, w sposób spersonalizowany, przedstawienia wachlarza usług lub produktów oferowanych przez firmę. Przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi możemy zamienić stronę internetową przedsiębiorstwa w małą kopalnie wiedzy o swoim potencjalnym kliencie poznając jego zachowania, możliwości zakupowe, zainteresowanie poszczególnymi produktami lub usługami.

Ile przedsiębiorstw posiadało stronę internetową w ubiegłym roku i do jakich celów ją wykorzystywano?

 

strona firmowa w przedsiębiorstwie - internet w firmach w roku 2018

Wykres 7. Przedsiębiorstwa posiadające stronę internetową spełniającą określone funkcje [2018r].

 

Dla przypomnienia, liczba wszystkich przedsiębiorstw wziętych do badania wynosi 104538. Tylko 67% z nich posiada firmową stronę internetową. Najwięcej z nich wykorzystywanych jest do prezentacji swoich produktów lub usług – 91,7%. Kolejne to: umieszczanie linków do profilu w mediach społecznościowych – 32,9%, rekrutacja nowych pracowników online –32,1%, zakup usług lub rezerwacja online –21,1%, zamawianie produktów według własnej specyfikacji –19,3%, sprawdzanie stanu realizacji zamówienia on-line –13,9% oraz personalizacja zawartości strony dla użytkowników –11,1%.

Dane liczbowe przedstawiają się następująco:

 • Przedsiębiorstwa posiadające stronę internetową – 70097
 • Prezentacja produktów lub usług firmy – 64302
 • Umieszczanie linków do profilu w mediach społecznościowych – 23108
 • Rekrutacja nowych pracowników online – 22528
 • Zakup usług lub produktów, rezerwacja online – 14807
 • Zamawianie produktów według własnej specyfikacji – 13552
 • Sprawdzanie stanu realizacji zamówienia on-line – 9729
 • Personalizacja zawartości strony dla użytkowników – 7813

 

Podsumowanie – internet i strona internetowa w przedsiębiorstwie.

Przeważająca ilość firm biorąca udział w badaniu to przedsiębiorstwa małe zatrudniające od 10 do 49 pracowników (81%). Branża, w której działa najwięcej firm to przetwórstwo przemysłowe (29,1%) w której skład wchodzą między innymi produkcja komputerów i urządzeń elektronicznych, pojazdów i maszyn, przemysł spożywczy oraz wyroby z drewna i tekstylia. Drugą co do wielkości branżą jest handel i naprawy (27%), do której zaliczyć można między innymi handel hurtowy i detaliczny, handel i naprawa pojazdów i maszyn, narzędzi, etc. Trzecia z kolei jest branża budowlana (13%) zajmująca się realizacją budowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, hal wielkopowierzchniowych jak również budowa dróg i torowisk.

Najwięcej firm zarejestrowanych jest w makroregionie południowym (21,4%) do którego zaliczamy województwo małopolskie oraz śląskie. Kolejnym pod względem ilości firm jest makroregion północno-zachodni (17,9%) w skład którego wchodzi województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz lubuskie. Kolejnym makroregionem jest województwo mazowieckie (17,1%).

Tylko 3892  (3,72%) badanych firm określiło, że nie korzysta z komputera realizując swoje cele biznesowe.  70884 (67,8%) przedsiębiorstw korzysta z urządzeń mobilnych z dostępem do internetu wykorzystując je w głównej mierze do obsługi poczty firmowej (63,9%)

Z dostępu do internetu korzysta 99999 (95,7%) firm biorących udział w badaniu. 99353 (95%) z nich łączyło się z siecią za pomocą łącza szerokopasmowego. Stałe łącze wykorzystywane jest przez 91074 (87,1%) przedsiębiorstw. Dostęp do sieci poprzez internet mobilny zadeklarowało 70762 (67,7%) firm.
Przedsiębiorstwa najczęściej korzystają z łącz o prędkości od 10Mbps do 100Mbps. Aż 77,5% z nich uważa, że prędkość spełnia obecne potrzeby przedsiębiorstwa.

Warto również zwrócić uwagę na obecność strony internetowej w poszczególnych przedsiębiorstwach.
Tylko 70097 (67%) z nich posiada firmową stronę internetową. Najczęściej wykorzystują ją do prezentacji oferowanych przez siebie produktów lub usług. Najmniejszy odsetek posiadania strony internetowej występuje w branży handlu detalicznego (40,6%), wynajem i doradztwo personalne (54,1%) oraz w budownictwie (55,9%).
Mały odsetek firm (11,2%) korzysta z newsletterów i mailingów do swoich klientów.

Podsumowanie w formie infografiki:

infografika - internet w firmach w roku 2018[powiększ infografikę]

 

[<< Powrót na górę]

Źródło: GUSKomentarze