Strzałka
S-NET

Wyniki spółki za rok 2016

Dnia 31 maja na portalu dla Inwestorów zostały opublikowane wyniki finansowe spółki za rok 2016. Dane wykazują co roczny wzrost przychodów spółki, jak również zachowanie dynamiki wzrostu zysków. Pozwala to na podniesienie poziomu inwestycji dokonywanych przez firmę S-NET oraz rozwój wewnętrznych struktur przedsiębiorstwa. Szczegółowe dane dostępne są pod adresem https://inwestorzy.s-net.pl – dostęp udzielany jest przez Przedstawicieli Spółki.Komentarze