Strzałka
S-NET LOGO

Zmiana składu Zarządu S-NET Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy że w dniu 28 marca 2019r. zmianie uległ skład Zarządu S-NET Sp. z o.o.

Z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu został odwołany w trybie natychmiastowym Pan Niko Bałazy, jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu objął Pan Arkadiusz Dymek (dotychczas pełniący funkcję Członka Zarządu).

Powołany został także nowy Członek Zarządu Pan Dawid Orzeł, który dotychczas pełnił funkcję Dyrektora Pionu Technicznego w S-NET Sp. z o.o.Komentarze