Strzałka
Praca przy laptopie

5 sposobów, aby zostać skutecznym managerem IT

Nowe technologie, takie jak automatyzacja i sztuczna inteligencja, powodują zmiany w funkcjonowaniu firmy oraz zarządzaniu ludźmi. Nie wystarczy świetnie znać się na technologii, trzeba umieć zarządzać pracownikami i być dla nich liderem. Jak to zrobić?

Umiejętne zarządzanie pracownikami jest bardzo potrzebne, ponieważ rozwój technologii modyfikuje sposób pracy. Potrafimy w pełni skoncentrować się jedynie przez kilka minut. Jednocześnie kompetencje cyfrowe wchodzą na coraz wyższy poziom w organizacji, dlatego pracownicy stale muszą uczestniczyć w szkoleniach i poszerzać wiedzę. Nie omija to również managerów IT, na barkach których spoczywa duża odpowiedzialność: znajomość nowinek technologicznych, wspieranie celów biznesowych firmy, przywództwo, motywowanie pracowników i budowanie z nimi relacji oraz komunikacji z zewnętrznymi partnerami.

Manager IT. Na co zwrócić uwagę, żeby być efektywnym?

1. Nowa wiedza. Manager IT aktywnie uczestniczy w rozwijaniu biznesu, dlatego powinien być otwarty na wiedzę z zakresu finansów, prawa i innych dziedzin. Można ją zdobywać na studiach, które przygotowują do objęcia stanowisk związanych z najwyższymi szczeblami w firmie (np. MBA). Warto brać udział w różnych projektach biznesowych, jakie podejmuje firma. W ten sposób manager szczegółowo poznaje specyfikę pracy organizacji nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce.

2. Komunikacja wewnętrzna. Dział IT jest trzonem biznesu i jako partner strategiczny jest oceniany bardzo wysoko (7 na 10 badanych wysoko oceniło efektywność IT), podczas gdy potencjał komunikacji między IT, a prezesem firmy nie jest wykorzystany (20% badanych kiepsko ocenia tę współpracę). (za: Deloitte, „CIO 2014. Nowe technologie – na skrzyżowaniu”). Skuteczny manager IT powinien zatem znaleźć sposób na wypracowanie i wdrożenie odpowiedniego sposobu komunikacji.

3. Wiedza techniczna.

Manager IT musi mieć wiedzę techniczną, tzn. wiedzieć, jak dbać o pełne bezpieczeństwo danych, oprogramowania czy też orientować się, jak duże znaczenie ma zarządzanie działem IT dla całej firmy – mówi Niko Bałazy, Prezes Zarządu w S-NET, krakowskim dostawcy rozwiązań IT.

Praca przy laptopie

Źródło: Unsplash

4. Dokumentacja działań. Idealnie, jeśli każde działanie ma potwierdzenie w twardych danych, niezależnie od tego, czy chodzi o budżet działu, spotkania z pracownikami czy szkolenia. Każdy wydatek jest czymś umotywowany, a manager ma za zadanie śledzić efekty implementacji danego systemu. To posłuży do merytorycznej dyskusji o stopniu realizacji celów biznesowych.

5. Zarządzaj talentami. Manager to jednocześnie lider, który wychwyci potencjał pracowników, zmotywuje ich do lepszych efektów i podbuduje na co dzień. Ważne jest również rozpoznanie potrzeb pracowników i zintegrowanie ich z celami biznesowymi firmy. Manager IT organizuje cykliczne ankiety, które badają poziom satysfakcji firmy z usług IT. Jednocześnie warto też nagrodzić najbardziej zaangażowanych informatyków, proponując im odpowiednie benefity i zachęcać do podnoszenia kompetencji.

 

Praca managera IT ma odzwierciedlenie nie tylko w technicznych aspektach firmy, ale także w procesie zarządzania pracownikami i wpływania na pozostałe działy przedsiębiorstwa. Skuteczny manager IT jest osobą otwartą, wszechstronną i nastawioną na nieustanny rozwój. Osoba na tym stanowisku powinna znać swoje mocne i słabe strony, a także umieć je zobaczyć u innych i inspirować zespół do osiągania jak najlepszych wyników.

 


Źródła:

  • file:///C:/Users/Ewa/Downloads/pl_TechTrends-2018_FINAL.pdf


Komentarze