Strzałka
Internet i cyberbezpieczeństwo

Internet i cyberbezpieczeństwo: jaka jest ich przyszłość?

W grudniu 2018 odbył się Internet Governance Forum (IGF), czyli polska część globalnej debaty nad kierunkami rozwoju i zarządzania Internetem. W dyskusję włączyli się przedstawiciele globalnych firm gospodarki cyfrowej, polscy liderzy branży IT, organizacje społeczne oraz przedstawiciele resortu cyfryzacji. Część rozmów dotyczyła regulacji Internetu oraz związanego z tym zagadnienia wolności i demokratyzacji.

W grudniu 2018 roku w Paryżu podpisano również Deklarację The Paris Call for Trust and Security in Cyberspace, której celem jest działalność na rzecz bezpiecznego i otwartego Internetu. Podpisało ją 370 sygnatariuszy — przedstawicieli państw, firm technologicznych i organizacji pozarządowych. W ich interesie leży troska o cyberbezpieczeństwo i walka z mową nienawiści w sieci oraz z cenzurą.

Internet dawniej i dziś

Fundacja Digital porównała możliwości i szanse Internetu z 2008 i 2018 roku. W 2008 roku załadowanie strony trwało nawet do kilku minut, dziś dzieje się to natychmiast, ale użytkownik musi zaznajomić się z wieloma powiadomieniami, ciasteczkami, RODO czy reklamami.

Dziś dyskusje o kształcie Internetu koncentrują się wokół cyberbezpieczeństwa, próby usunięcia mowy nienawiści, a także cenzury – mówi Niko Bałazy, Prezes Zarządu w S-NET, dostawcy Internetuusług IT w Krakowie.

Internet i cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Internet jest narzędziem umożliwiającym swobodna komunikację bez ograniczeń, pozwala na pracę z każdego zakątka świata, dzielenie się inspiracjami, ale jest również źródłem zagrożeń. Skala zjawiska cyberagresji jest podobna do agresji w realnym świecie. Odpowiedzią na ten problem jest zagadnienie cyberbezpieczeństwa. Ma ono na celu w celu ograniczenie bezkarności i ekspansji cyberprzestępców. W 2016 roku na szczycie w Warszawie NATO uznało cyberbezpieczeństwo za piąty obszar traktatowej odpowiedzialności (po lądzie, morzu, wodzie, powietrzu i kosmosie).

Cyberbezpieczeństwo – plany na przyszłość

Bezpieczeństwo w sieci polega na chronieniu zasobów sieciowych, procesów oraz działań IT. Do najważniejszych zasobów zalicza się kapitał, infrastrukturę IT i informacje. Jak zapobiegać cyberprzestępczości? Kluczowe jest wprowadzenie odpowiednich procedur, strategii ochrony danych, przeszkolenie pracowników. Ważna jest natychmiastowa reakcja, ale też strategiczne podejście do problemu i zaplanowanie długofalowych rozwiązań, ponieważ nigdy nie jest się w 100% bezpiecznym.

Co jeszcze warto robić?

Przeprowadzać testy penetracyjne, audyty bezpieczeństwa, które wykrywają luki i ewentualne podatności systemów, baz danych. Warto też w sposób ciągły monitorować anomalie i podejrzany ruch sieciowy, aby zapobiec atakom hakerów – dodaje Niko Bałazy.

Warto stale pogłębiać wiedzę z tego obszaru, na przykład na studiach na polskich uczelniach (wprowadzono kierunek: cyberbezpieczeństwo). Cyberbezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych i pilnych kwestii we współczesnym świecie. O ograniczeniu wolności w Internecie pisaliśmy tutaj.

 


Źródło:

  • https://businessinsider.com.pl/technologie/digital-poland/suwerennosc-technologiczna-na-igf-polska/z235t59
  • https://blog.sagiton.pl/pl/cyberbezpieczenstwo-wprowadzenie/


Komentarze