Strzałka
Grupa ludzi

Co chmura ma wspólnego z turkusową organizacją?

Od dłuższego czasu mamy w Polsce rynek pracownika. Wiele się zmieniło w podejściu do pracy: pracownicy urodzeni w latach 80. i 90. oczekują bardziej partnerskiego traktowania, możliwości rozwoju i bycia częścią zespołu.

Dlatego wiele przedsiębiorstw odchodzi od tradycyjnego modelu zarządzania w stronę “turkusowych organizacji”. Jednym z elementów takiego podejścia jest praca w chmurze, która jest zdemokratyzowanym modelem pracy.

Czym są turkusowe organizacje?

Istnieje kilka modeli zarządzania, uzależnionych m. in. od kontekstu kulturowego i innych specyficznych czynników, które dzielą organizacje na:

  • “czerwone” – przywódca wymaga bezwzględnego posłuszeństwa, często wymierza kary. Cechą charakterystyczną jest wywoływanie lęku i działanie na zasadzie: “przetrwają tylko najsilniejsi”. Działania planowane są na bieżąco, często dominuje chaos. Ten model dominował w pierwotnych społecznościach, a obecnie jest widoczny w strukturach mafii, organizacjach paramilitarnych lub takich, które formuje się w czasach niepokoju,
  • “bursztynowe” – nieco łagodniejsze w formie niż „czerwone”. Ten typ organizacji również zachowuje ścisłą hierarchię, rygor, odwoływanie się do procedur i realizowanie zaplanowanych wcześniej celów. Przykładami mogą być: hierarchia kościelna, wojsko, administracja publiczna,
  • “pomarańczowe” – zarządzanie również przyjmuje postać hierarchii. Występuje silna orientacja na cele. W “pomarańczowych” organizacjach istnieje rywalizacja i nacisk na zysk. Członek takiej struktury jest częścią całej maszynerii, traktowany głównie zadaniowo i skrupulatnie rozliczany z zadań. Ten model można odnaleźć w korporacjach,
  • “turkusowe” – model najnowszy, który wyewoluował z poprzednich typów organizacji. Nie ma tutaj ścisłej hierarchii, a zarządzanie koncentruje się na wydobywaniu potencjału pracowników, współodpowiedzialności i zaufaniu. Można powiedzieć, że to najbardziej demokratyczny paradygmat przywództwa i kultury firmy, który powoli staje się rzeczywistością.
Grupa

Źródło: Unsplash

Cloud computing i demokracja

Usługi w chmurze są dużym krokiem w stronę partnerskiego modelu zarządzania.

Dostęp do informacji za jednym kliknięciem nie tylko usprawnia pracę, ale również umożliwia zaangażowanie pracowników na wielu poziomach, buduje ich odpowiedzialność i doskonale odpowiada na potrzeby współczesnego pokolenia – mówi Arkadiusz Dymek, Członek Zarządu ds. Operacyjnych w S-NET.

Nowe technologie to rozwiązanie tak naprawdę dla wszystkich bez ograniczeń. Przy okazji to dobre narzędzie do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa i wytyczania biznesowych ścieżek.

 

turkusowych organizacjach menadżer nie jest już bezlitosnym szefem, a liderem i mentorem. Ideą cloud computing jest dzielenie się, przejrzystość i przestrzeń na pracę zespołową w każdych warunkach. Fakt, że szef staje się bardziej wyrozumiały, elastyczny i zostawia pewną swobodę działań, to korzyść nie tylko dla pracowników, ale i dla firmy. Jawność procesów, czyli demokratyzacja w firmie sprzyjają planowaniu celów, efektywnemu zarządzaniu i szybkiemu rozwojowi. Dodatkowo uproszczone procedury cloud computing i wysoki poziom bezpieczeństwa powodują, że serwery w chmurze zyskują grono licznych odbiorców w przedsiębiorstwach i w prywatnych domach. To wszystko owocuje coraz większymi budżetami przeznaczanymi na chmurę, w 2018 roku cloud computing jest podstawą działania aż 70% globalnych firm.

 

 


*

  1. https://www.hbrp.pl/b/o-turkusowych-receptach-na-zaangazowanie-pracownikow-oraz-w-czym-tu-pomoze-chmura/PFcvpWjJV
  2. http://it-manager.pl/biznes-w-chmurze/


Komentarze