Strzałka
muzeum_krakow

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie kolejnym Klientem S-NET

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie dołączył do grona zadowolonych Klientów firmy S-NET, krakowskiego dostawcy rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu.

S-NET dostarcza dla Muzeum Historii Fotografii symetryczne łącze S-BIZNES wraz z gwarancją dostępności SLA.

Do najważniejszych cech usługi S-Biznes od S-NET można zaliczyć:

  • Łącze symetryczne o prędkości do 10Gb/s
  • Technika światłowodowa
  • Dedykowany Opiekun Klienta oraz inżynier techniczny
  • Gwarantowane parametry usługi (umowa SLA)
  • W pakiecie linie telefoniczne oraz hosting WWW
  • Publiczna adresacja IP

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie zostało założone w 1972 roku. Jego twórcą jest Władysław Klimczak, prezes Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Trzy lata później Muzeum przy Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym otrzymało imię profesora Władysława Bogackiego. W 1989 roku Muzeum wystawiło spektakularną ekspozycję o tytule: „Zginęli w Katyniu”, która rok później została również zaprezentowana w formie objazdowej w Budapeszcie, przy okazji trwającej w mieście konferencji „Totalitaryzm w Europie Środkowej”. Ekspozycja została później pokazana w Moskwie i Wilnie.
W lipcu 1992 roku Muzeum zmieniło swoją siedzibę. Zaadaptowano do tego celu willę przy ulicy Józefitów, którą zaprojektowano w 1923 roku. Do dnia dzisiejszego pod tym adresem mieści się siedziba Muzeum Fotografii w Krakowie. W 1996 roku willę przy ulicy Józefitów 16 wpisano do Rejestru Zabytków Nieruchomych.
W październiku 1994 w siedzibie Muzeum Archeologicznego zorganizowano wystawę „Warszawa z lat 1945-1949 na fotografiach Jana i Janusza Bułhaków”. Rok później ukazała się pierwsza publikacja – katalog Jeńcy bolszewiccy z wojny 1920 roku na fotografiach Jana Zimowskiego.
W 1998 roku Muzeum uruchomiło Pracownię Konserwacji Fotografii. W styczniu 1999 roku Muzeum zostało wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Kraków – miasto na prawach powiatu. Rok później, w kwietniu miała miejsce pierwsza edycja Krakowskiej Dekady Fotografii. Był to cykliczny, dziesięciodniowy przegląd poświęcony przeróżnym zagadnieniom fotografii. W ramach kolejnych cykli Dekad organizowane były wystawy i konferencje oraz pokazy filmów w samym muzeum oraz innych punktach na mapie Krakowa.
Trzy lata później otwarto ekspozycję stałą z dziejów fotografii. Wchodząc na wystawę można było poczuć klimat zakładu fotograficznego sprzed ponad stu lat. Pokazano historię fotografii portretowej, artystycznej oraz dokumentalnej. Technika i technologia oraz zdobnictwo i zastosowanie fotografii – na te zagadnienia kładziono największy nacisk. Jesienią Muzeum wydało pierwszy katalog zbiorów fotograficznych. Publikacja Józef Piłsudski na fotografiach Muzeum Historii Fotografii prezentuje nieznane dotąd kadry, które dokumentują życie marszałka.

2007 rok był rokiem jubileuszowym. W czasie dwudziestolecia swojego istnienia Muzeum otrzymuje imię Walerego Rzewuskiego. Wybito wtedy specjalnie na tę okazję Medal Muzeum, który został przekazany artystom oraz darczyńcom i sponsorom.
Dwa lata później, podczas  XXIX edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2008 Muzeum Historii Fotografii zostaje podwójnym laureatem. Wyróżnienie w kategorii wystawa sztuki przyznano za ekspozycję Autochromy Tadeusza Rzący, wyróżnienie w kategorii publikacje otrzymał Katalog winiet krakowskich zakładów fotograficznych.
Więcej informacji o organizowanych wystawach można znaleźć na stronie Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Misją Muzeum Fotografii w Krakowie jest dbanie o powierzone dziedzictwo kulturowe, uzmysławianie roli przeszłości i pamięci we współczesnym społeczeństwie, ale także bycie instytucją nowoczesną rozumianą jako miejsce żywych spotkań i wymiany poglądów dotyczących współczesnych problemów wizualności oraz kanonów kulturowych.
Charakter zbiorów predestynuje Muzeum Fotografii w Krakowie do stawiania istotnych pytań problematyzujących zagadnienia fotografii i szerzej obrazu, tak by czynić z Muzeum ważny ośrodek inspiracji oraz centrum dobrych praktyk. Tej strategii podporządkowana jest zarówno polityka gromadzenia zbiorów jak i działalność wystawiennicza, wydawnicza, edukacyjna oraz badawcza. W rzeczywistości rządzonej mechanizmami konkurencji, MuFo będzie tworzyć oryginalną koncepcję muzeum opartą na zasadzie przyjazności dla odbiorcy i otwartości na jego potrzeby.

 

 


S-NET to jeden z największych dostawców telekomunikacyjnych w Polsce południowej. Oferta Spółki to nowoczesne rozwiązania ICT, a w szczególności biznesowe usługi telekomunikacyjne, rozwiązania Data Center w tym również Cloud Computing. Aktualnie Spółka oferuje swoje usługi w całej Polsce, a od 2017 roku oferuje sprzedaż usług telekomunikacyjnych online z wykorzystaniem nowoczesnego konfiguratora.  S-NET jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Izby Gospodarki Elektronicznej oraz organizacji zarządzającej adresacjami IP w Europie – RIPE NCC.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: www.mhf.krakow.plKomentarze