Strzałka
Przywództwo w IT

Przywództwo w IT. Jak być skutecznym liderem?

Bycie skutecznym liderem w IT to jeden z ważniejszych celów w firmie. Pracownicy niższego szczebla wykonują zadania operacyjne, a lider motywuje ich do pracy, wydobywa potencjał oraz zajmuje się działaniami strategicznymi. Z pozoru wszystko wydaje się proste, ale jednak raport „What’s missing in leadership development” z 2018 roku potwierdza, że tylko 11% liderów z przebadanych 500 uznało, że ich działania przynoszą dobre rezultaty.

W dobie digitalizacji, różnorodności zadań, kurczącego się czasu, wielu pracowników rozumie, że lider podejmuje się wielu ról. Wspomniany raport był przeprowadzany w przedsiębiorstwach, gdzie liderzy korzystali z programów rozwoju przywództwa wewnątrz swojej firmy. Skąd zatem tak słabe wyniki? Czym różni się przywództwo od zarządzania? Co robić, aby nie popełniać takich błędów?

Przywództwo to coś więcej niż zarządzanie

Oba pojęcia są często mylone, jednak przywództwo obejmuje nie tylko realizację założonych celów, motywowanie ludzi do pracy, ale także ustalanie kierunku rozwoju pracowników i firmy, a przede wszystkim bycie wizjonerem.

Ogólnie rzecz biorąc, zarządzanie to przede wszystkim:

 • planowanie, budżetowanie
 • organizowanie i angażowanie pracowników
 • rozwiązywanie problemów.

Przywództwo oznacza:

 • kreowanie wizji
 • ukierunkowanie pracowników
 • motywowanie i inspirowanie.
Przywództwo w IT

Źródło: Unsplash

Błędy w przywództwie

Przywództwo nie jest jedynie nazwą stanowiska, chodzi o bycie liderem, za którym ludzie dobrowolnie podążają. Lider niczego nie wymusza, naturalnie wpływa na ludzi. Jak jednak dowodzą statystyki, to bardzo trudne zadanie.

Wielu liderów ma kłopoty z delegowaniem zadań oraz przesadnym kontrolowaniem i sprawdzaniem postępów. Tymczasem podstawą jest zaufanie do pracowników – mówi Niko Bałazy, Prezes Zarządu w S-NET, krakowskim dostawcy rozwiązań teleinformatycznych.

Trudności wynikają również z tego, że na sukces firmy pracują wszyscy, nawet genialny lider nie osiągnie sukcesu, jeśli nie będzie miał zapewnionych kilku czynników, m. in:

 • Lider musi wiedzieć, do czego dąży przedsiębiorstwo, znać priorytety. Wtedy jest w stanie dobrać strategię do celów firmy
 • Przywództwo jest ważne na każdym poziomie organizacji i powinno dotrzeć do każdego z tych poziomów (zasięg)
 • Lider powinien uczyć się przez konkretne doświadczenia w firmie, studia przypadków, a nie tylko przez teorię
 • Kluczowe jest otwarcie przedsiębiorstwa na zmiany wdrożone przez lidera, akceptacja i sukcesywne dostosowywanie firmy do zaproponowanych zmian.

Przywództwo – zadanie przyszłości

Dobry lider w IT powinien mieć wiedzę merytoryczną, umiejętności miękkie, ale też potrafić angażować pracowników do działania. Kluczowy jest także szerszy ogląd sytuacji firmy, spojrzenie na nią z lotu ptaka, dobór odpowiednich działań i ich sukcesywne wdrażanie, oczywiście z poszanowaniem granic innych osób.

 

 


Źródła:

 • https://mfiles.pl/pl/index.php/Przyw%C3%B3dztwo
 • https://brandsit.pl/czy-silny-lider-w-organizacji-rowna-sie-innowacyjna-strategia/


Komentarze