Strzałka
Relacja z X konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

Relacja z X konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

Reprezentacja działu handlowego i technicznego S-Net w dniach od dniach 16 do 18 maja 2012 wzięła udział w „X Konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej KIKE” oraz VII Walnym Zgromadzeniu, podczas którego wybrano nowy zarząd Izby. Konferencja miała miejsce w hotelu „Orle Gniazdo” w Szczyrku.

W spotkaniu uczestniczyła rekordowa liczba osób (ponad 300!). Uczestnicy aktywnie udzielali się podczas spotkania, paneli dyskusyjnych, prezentacji nowych produktów, brali też chętnie udział w konkursach.

W trakcie konferencji poruszono tematy 4-letniego działania Izby, która powstała w celu obrony interesów lokalnych ISP, wspierania ich konkurencyjności na rynku, prowadzenia w ich imieniu dialogu z przedstawicielami administracji publicznej oraz dążenia do stworzenia przyjaznego otoczenia i prawa biznesowego dla dostawców usług internetowych. Przedstawione zostały również jednolite wzory umów dla ISP, które zostały przygotowane we współpracy KIKE z kancelariami prawnymi.

Członkowie KIKE omawiali stworzone grupy robocze, z których każda dba o inne interesy członków Izby, w tym:

– Grupa Robocza ds. Zakupów Hurtowych Towarów i Usług wynegocjowała, dzięki umowom ramowym, możliwość dokonywania wielu zakupów przez firmy zrzeszone w KIKE po cenach niższych niż hurtowe. Proces składania zamówień towarów realizowany jest przez SEZ (System Ewidencji Zakupów KIKE), który w prosty sposób pozwala prowadzić sprzedaż, oraz dokonywać zakupów. Użytkownikiem SEZ może zostać każda firma należąca do KIKE oraz każdy dostawca produktów i usług, który podpisze umowę o współpracy z Izbą. Na dzień dzisiejszy SEZ to blisko 170 producentów i 2500 produktów.

– Projekt Tanie Łącze, który podobnie jak SEZ pozwala agregować zakupy i obniżyć koszty działalności. Tanie Łącze gwarantuje wszystkim uczestnikom jednakowe ceny zakupu, daje możliwość nabycia dowolnej szerokości pasma. Każda nowa firma przystępująca do projektu przyczynia się do kolejnych obniżek stawki. Równocześnie z TŁ powstał należący do Izby węzeł wymiany ruchu KIX. Największe punkty dostępowe ulokowano w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Gdańsku. Celem przyłączenia się wystarczy dotrzeć do najbliższego uczestnika KIX, w dowolnym miejscu w Polsce. KIX to ponad 100 lokalnych ISP, którzy generują wspólnie około 100Gb ruchu.

X Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej KIKE obfitowała w szereg merytorycznych prezentacji. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas warsztatów tematycznych niewątpliwie okażą się niezwykle pomocne w procesie dalszego rozwoju firm takich jak nasza – podsumowuje Niko Bałazy z firmy S-NET.Komentarze