Strzałka
RODO

Jak RODO wpływa na bezpieczeństwo nieletnich w Internecie?

Dzieci świetnie radzą sobie w Internecie: zakładają konta w serwisach społecznościowych, czytają przeróżne artykuły, grają w gry i wiele innych. Do tej pory stosunkowo łatwo było zbierać dane dzieci, a wchodzenie na różnego typu strony internetowe nie stanowiło dla nich problemu. Jednym z celów RODO jest ochrona danych osobowych dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Na celowniku znajdą się reklamodawcy, którzy wymagają zgód na wykorzystanie informacji dotyczących zainteresowań nieletnich.

Polskie Badanie Internetu wykazało, że co dziesiąty polski internauta to małoletni w wieku 7-14 lat. Dzieci i młodzież czują się w sieci jak ryba w wodzie. Internet jest dla nich ważną częścią życia społecznego, a także źródłem rozrywki, nauki i wszelkiej aktywności. Często dzieci odchodzą od tradycyjnych form kontaktu, prowadząc rozmowy online. W związku z tym wzrasta ryzyko wyłudzenia ich danych oraz ryzyko przestępstw, na przykład cyberprzemocy, narażenia na przestępstwa seksualne itp.

Granica wieku w ustawie RODO

W myśl art. 8 ust. 1 RODO, przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeśli osoba ukończyła 16 lat i wyraziła na to zgodę. Każde państwo członkowskie UE może obniżyć granicę wieku, ale nie niżej niż 13 lat. W Polsce w pierwotnej wersji przyjęto ukończenie 13 lat, ale ostatecznie próg wiekowy wynosi 16 lat.

RODO

Źródło: Unsplash

Bezpieczeństwo danych osobowych dzieci

RODO zmienia przede wszystkim podejście do danych osobowych dzieci, które wykorzystuje się w celach marketingowych, a także tworzenia profili osobowych i danych nieletnich, które korzystają z usług przeznaczonych dla nich. Nowe przepisy RODO wprowadzają konieczność zgody rodzica lub prawnego opiekuna na przetwarzanie informacji osoby poniżej 16. roku życia. Zgoda będzie musiała zostać potwierdzona przez administratora.

Dane osobowe – czym są?

Wprowadzenie RODO sprawia, że więcej podmiotów podlega prawu, a przede wszystkim rozszerza prawa obywateli, których dotyczy ochrona danych osobowych.

Firma pyta użytkownika o zgodę na przesyłanie do niego informacji. Jeśli użytkownik wyrazi taką chęć, przedsiębiorstwo może przetwarzać dane. Dane osobowe to również adres IP i pliki cookies – mówi Arkadiusz Dymek, Członek Zarządu w S-NET, krakowskim dostawcy Internetu i usług telekomunikacyjnych. – Dostawca usługi będzie zobligowany podjąć techniczne działania, które będą miały na celu zweryfikowanie wieku użytkownika, zweryfikowanie udzielonej zgody.

Ustawa RODO wciąż budzi jednak wiele pytań i zapewne będzie dopracowywana. Nie zostały wskazane sposoby, za pomocą których dostawca zweryfikuje zgodę rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka. Rozwój nowych technologii sprawia, że dziś trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie poza Internetem i technologiami mobilnymi. Bezpieczeństwo danych osobowych w sieci to temat, który coraz częściej będzie pojawiał się w mediach i dyskusji publicznej.Komentarze