Strzałka
thinx

S-NET w kolejnym węźle wymiany ruchu

 

Spółka S-NET uruchomiła kolejny port w węźle między-operatorskiej wymiany ruchu. Port został uruchomiony w PWR THINX należącym do ATM S.A.

PWR THINX to węzeł rozproszony, posiadający swoje punkty dostępowe w większości dużych polskich miast. Na dzień dzisiejszy przez węzeł przechodzi około 120Gbps ruchu.

PWR THINX jest kolejnym krajowym węzłem po PLIX i TPIX, w którym uczestniczy S-NET. Uruchomienie styku z tym punktem wymiany ruchu to realizacja polityki rozwoju sieci dostępowej założonej przez zarząd spółki, której celem jest zwiększanie zasobów dostępowych do sieci Internet, w tym również możliwe skracanie długości tras.


S-NET Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. Usługi dostępu do Internetu, transmisji danych, tranzytu ruchu oraz telefonii IP, świadczy w oparciu o swoją ogólnopolską sieć światłowodową. Dzięki własnym Data Center, zlokalizowanym w Krakowie oraz Warszawie, oferuje swoim klientom usługi kolokacji, hostingu oraz utrzymania serwerów dedykowanych.
Więcej informacji na www.s-net.pl

ATM S.A. jest spółką teleinformatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokładniejsze informacje pod adresem: www.atm.com.pl.

 Komentarze