Strzałka
Nowe technologie CSR

Nowe technologie w służbie CSR

Biznes odpowiedzialny społecznie (CSR) to koncepcja, której podstawą jest racjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem, majątkiem i poszanowanie zasad współżycia społecznego. Na bazie takiego podejścia firmy dobrowolnie zaczęły wspierać społeczne inicjatywy. Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazuje, że biznes odpowiedzialny społecznie jest ważny dla 44% globalnych firm, a te dane procentowe stale rosną.

Według raportu międzynarodowego badania firmy Deloitte „Human Capital Trends 2018”, kluczowy wpływ na zmiany w przedsiębiorstwach mają 3 czynniki:

  • indywidualizm pracownika (pokolenie Milenialsów),
  • konieczność prowadzenia przez firmy misji społecznej,
  • nowe technologie.

CSR – czym jest?

Corporate Social Responsibility to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. W ramach CSR organizacja podejmuje działania, które są spójne z celami organizacji, interesariuszami, a także uwzględniają dobro środowiska oraz ideę zrównoważonego rozwoju. CSR bardzo opłaca się firmie, ponieważ:

  • sprawia, że przedsiębiorstwo jest lepiej postrzegane przez inwestorów – CSR to gwarancja przejrzystości działań firmy, która ma na celu nie tylko świetne wyniki finansowe, ale i dobro innych,
  • zwiększa lojalność Klientów – firma, która wdrożyła CSR, często proponuje ekologiczne, sprawdzone produkty i przyjacielską atmosferę,
  • zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa,
  • buduje lepsze relacje ze społecznością lokalną.
Nowe technologie CSR

Źródło: Unsplash

Nowe technologie w  CSR

Polskie przedsiębiorstwa również zaczęły dostrzegać, że lepiej funkcjonują w oparciu o zgrane zespoły ludzi, lokalne środowisko i interesariuszy.

Nowe technologie w ogromnym stopniu wpływają na zmianę sposobów pracy, komunikowania się pracowników, spędzania wolnego czasu itp. Coraz bardziej doceniamy siłę pracy zespołowej, w budowaniu której pomagają rozwiązania chmurowe. Technologie to też sposób na wyrównywanie szans – mówi Niko Bałazy, Prezes Zarządu w  S-NET.

Zgodnie z raportem „Human Capital Trends 2018”, aż 87% badanych uważa, że czwarta rewolucja przemysłowa (połączenie technologii cyfrowych i infrastruktury informatycznej) pozwoli zwiększyć stabilność przedsiębiorstw. 75% ankietowanych uważa, że przedsiębiorstwa odegrają znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości, dużo większą niż administracja publiczna i inne rodzaje organizacji.

CSR – dobre praktyki

Jest wiele sposobów realizowania CSR w firmach. Jeśli chodzi o przykłady z obszaru nowych technologii, w ramach dobrych praktyk dla menadżerów CSR, wprowadzono oprogramowanie raportowania społecznego. Narzędzie usprawnia gromadzenie danych, pomaga w wyborze kwestii materialnych, sprawdza wiarygodność informacji i zgodność ze standardami. Oprogramowanie przypomina wirtualnego doradcę.

Innym przykładem jest oprogramowanie w chmurze, które pozwala nie tylko na zbieranie danych w konkretnym raporcie społecznym, ale także wykonywanie analiz, śledzenie postępów dużych organizacji z różnych poziomów.

To tylko niektóre praktyki CSR, które zmierzają do zwiększenia poziomu jawności działań firmy, jej szerszego spojrzenia na nowe technologie, ale też na kwestie społeczne, ekologiczne czy relacje z różnymi grupami interesariuszy.Komentarze