Strzałka
S-NET

Wyniki Spółki za rok 2015 oraz Q1-2016

Zarząd Spółki podjął decyzję o udostępnieniu wyników Spółki oraz jej planów w serwisie przygotowanym specjalnie dla Inwestorów. Serwis jest dostępy pod adresem https://inwestorzy.s-net.pl – dostęp jest możliwy dla zalogowanych użytkowników, w celu uzyskania dostępu do serwisu prosimy o kontakt z  Przedstawicielami Spółki.

W ramach serwisu opublikowane zostały wyniki za rok 2015 oraz pierwszy kwartał 2016 roku. Podsumowując zeszły rok wzrost przychodów S-NET wynosi 16,5%, przy zachowaniu dynamiki wzrostu zysków. Spółka obecnie jest w trakcie realizacji planów inwestycyjnych związanych z wdrożeniem usług hostingowych w chmurze działających w oparciu o własną platformę jak również stale rozbudowuje swoją się światłowodową na terenie Krakowa i innych polskich miast. Po opublikowaniu wyników Spółki jej udziałowcy podjęli decyzję o podniesieniu kapitału zakładowego do kwoty 552.965 zł przeznaczając na ten cel wypracowane zyski z lat ubiegłych.

Wyniki za pierwszy kwartał 2016 roku pokazują realizację postawionych przez Zarząd Spółki założeń i celów inwestycyjnych. W pierwszej połowie roku Spółka podpisała duży kontrakt na obsługę dużej instytucji finansowej, w ramach niego S-NET buduje rozległą sieć WAN.

S-NET zajmuje się dostarczaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla biznesu oraz operatorów. Usługi dostępu do Internetu, transmisji danych, tranzytu ruchu oraz telefonii IP świadczy w oparciu o swoją ogólnopolską sieć światłowodową. Dzięki własnym Data Center, zlokalizowanym w Krakowie oraz Katowicach, spółka oferuje swoim klientom usługi kolokacji, hostingu oraz utrzymania serwerów dedykowanych. Od 2014 roku Spółka bardzo aktywnie działa na rynku usług cloud computingu. S-NET jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, organizacji zarządzającej adresacjami IP w Europie – RIPE NCC oraz Izby Gospodarki Elektronicznej.Komentarze