Strzałka
S-NET logo

Zmiany zapisów Regulaminów o świadczenie usług telekomunikacyjnych S-NET

Informacja o zmianie zapisów regulaminów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 21 grudnia 2020 r. zmianie ulegną zapisy Regulaminów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zarówno w wersji dotyczącej umów zawartych do dnia 23 listopada 2017 r., jak i wersji dotyczącej umów zawartych po dniu 23 listopada 2017 r. Analogiczne zmiany zostają wprowadzone do umów łączących Państwa z S-Net.

Zmiany związane są ze zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w związku z wejściem w dniu 21 grudnia 2020 r. niektórych przepisów art. 14 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie, w związku ze zmianą adresu S-Net, która nastąpi z dniem 1 stycznia 2021 r., w Regulaminach dodano także informację o nowym adresie S-Net. Dokonano także drobnych zmian redakcyjnych związanych z uporządkowaniem przyjętej numeracji, aktualizacją publikatorów ustaw oraz zaktualizowano definicję przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, która zastąpiła uchyloną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, do której odwoływał się regulamin.

W związku z powyższym S-Net zobligowany jest do wprowadzenia następujących zmian, które zostały oznaczone kolorem czerwonym:
1) Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorców, obowiązujący do dnia 23.11.2017 roku (wraz z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych) – lista zmian
2) Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorców, obowiązujący od dnia 23.11.2017 roku (wraz z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych) – lista zmian

Akceptacja powyższych zmian nie wymaga od Państwa jakiegokolwiek potwierdzenia. Zmiany nie wpływają również na pogorszenie warunków Państwa współpracy z S-Net, ani też nie zmieniają wysokości opłat ustalonych w umowie oraz nie wypływają na jakość świadczonych usług. W przypadku braku akceptacji wprowadzenia zmian do Regulaminu lub do umowy zawartej z S-Net, w terminie do dnia 21 stycznia 2021 roku mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, S-Net będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa udzielonej ulgi z tytułu zawarcia umowy na czas określony, pomniejszonej o jej proporcjonalną wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Uprawnienie S-Net wynika z faktu, że wprowadzenie zmian jest bezpośrednią konsekwencją zmiany przepisów prawa i nie jest zależne od decyzji S-Net.
W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 


S-NET to jeden z największych dostawców telekomunikacyjnych w Polsce południowej. Oferta Spółki to nowoczesne rozwiązania ICT, a w szczególności biznesowe usługi telekomunikacyjne, rozwiązania Data Center w tym również Cloud Computing. Aktualnie Spółka oferuje swoje usługi w całej Polsce, a od 2017 roku oferuje sprzedaż usług telekomunikacyjnych online z wykorzystaniem nowoczesnego konfiguratora.  S-NET jest członkiem Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Izby Gospodarki Elektronicznej oraz organizacji zarządzającej adresacjami IP w Europie – RIPE NCC

Więcej informacji tutaj.

 Komentarze